Tag Archives: Saint Apollonia

Saint Apollonia, patron saint of odontology

Anna Lantz Stockholm, Sweden   Image of Saint Apollonia within the initial ā€œVā€ of the prayer Virgo Apollonia. Parchment breviary, Flanders, ca 1400, Photo: Anna Lantz Six miniatures from the back side, none of which depicts Saint Apollonia. Parchment breviary, Flanders, ca 1400, Photo: Anna Lantz Saint Apollonia was from a Greek family and lived […]